Bilder 01.03.05

Øverst: De tre fargene vi kan ha på ampéremeteret.
Over: Traktoren med parklys.
Under: Traktoren med parklys og kjørelys.
Over: Traktoren med parklys og fjern/arbeid's lys
Under: Traktor'm med fullt lys, park og kjørelys er på, og fjernlyset er på med lyshornbryteren.