Bilder 02.03.05

Over: Noe av dashboard'et er skiftet ut, og noe nytt er satt inn.
Under: Oversikt av panelet.
Over: Viser den nye blinklys-bryteren plassert rett vedsiden av hydraulikk-spaken. Hullet under bryteren er til en rød indikator som skal indikere gløding på motoren.
Under: Et bilde av lysene foran.