Bilder 23.02.05

Over: Ja, nå er pansered rødt og fint. Trengs riktig nok 1 til 2 strøk til, men en god begynnelse
Under: Et annet panserbilde fra siden. Mye blått støv etter at panseret ble pussa rent for malingen.
Over: Andre siden av traktoren. Her ser man rett inn i gapet inn mot drivakslen.
Under: Et annet bilde forfra.