Arbeids tegning (draw cut) og tegning av traktoren ny.