Bilder 12.08.05

Bilder tatt til delsiden størrelser.

Bildet over og under viser traktoren på den en låve på en den nedlagte
Kullerød-gård