Førde kirke

Tilbake til instrumentsiden.

Informasjon om kirken:

Førde kirke er fra 1885 og er en langkirke bygd i tømmer. Den har 600 plasser og ble tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Hordan. Kirken står på samme sted hvor flere andre bygg har stått tidligere, første kirke er nevnt allerede på 1300 tallet. Den forrige kirken ble revet i 1884. Det er flere historiske deler i interiøret. Blant annet altertavlen fra 1643.

Kirkens orgelhistorie startet omtrent samtidig som kirken sto ferdig. Det er flere kilder som tyder på at orgelet sto ferdig i 1885-1886. Så mye mer vet jeg ikke om det, men det skal ha vært 8 stemmer. Dagens orgel sto ferdig i 1978 og ble modernisert i 2011-2012. Det er bygget av Jemlich Orgelbau.
 

Mine tanker om orgelet:
Første besøk: 01. juli 2016 - Sommertur

Turens femte kirke og sjette orgel. Denne gangen i en trekirke, med relativt dårlig gjenklang. Orgelet er passe stort, og har mye lyd, men mangler likevel en del fyldighet etter min mening. Rommet gir rett og slett ikke nok tilbake. Det er likevel ikke noe dårlig instrument. Mekanikken er god, men kanskje litt tung med alle verk koblet til 2. manual. Spillepultens plassering er litt trang i forhold til lydens refleksjon, så det er vanskelig å oppfatte lydbildet helt ordentlig i noen stemmekombinasjoner. Dette merket jeg under enkelte prøver med opptakeren. Spillepultens oppbygning med ryddige rekker av stemmer plassert på venstre side av manualene. Ikke vanlige trekk, men vippebrytere som også beveges om stemmen aktiveres elektronisk via crescendovalse eller setzer. Enkel og fin datakontroll for lagring av stemmeoppsett. Selv med 28 stemmer er dette utrolig kjekt og gir muligheten til store skift i musikken.

Når det gjelder stemmer i orgelet var det en del spennende, men dessverre var rørstemmene noe ustemte. Jeg savnet 16' stemme i hovedverk, for å få en ekstra grunntone. Og det var mye dominerende diskant. Svellverkets to rørstemmer likte jeg godt, og samme med posaune 16' i pedal. Principalstemmene er godt bærende, fløytestemmene er helt greie, men orgelet, som egentlig klinger godt, fremstår likevel som litt kjedelig for meg. Det har nok litt med manglende gjenklang, men også med flere savn i disposisjon. Jeg har vært borti mindre orgler, med meg allsidighet, slik jeg kjenner orgler. Men selv om jeg kanskje savnede en del elementer, var det fortsatt spilleglede her.

Instrumentet gir godt med lyd, i alle fall fra orgelkrakken og har flere gode kvaliteter. Jeg angret ikke på valget om å ta en stopp i Førde. Kunne gjerne hatt litt mer tid, da ville jeg nok også kunne beskrevet orgelet bedre.


Lydopptak

Fanfare Min egen fanfare. Orgelet mangler litt i dybden. Så den ble ikke helt slikt jeg liker den. Jemlich Orgelbau
Førde Kyrkje
ZOOM H4n 01.07.2016
Gud skapte lyset En velkjent salme her på siden, skrevet av Per Tveit fra Sandefjord. Jemlich Orgelbau
Førde Kyrkje
ZOOM H4n 01.07.2016


Kilder: Kantor Gro Anthun
           Kantor Asbjørn Flåm

           http://www.fordekyrkje.no/
           Infohefte fra kirken.
 

Stor takk til kantor i Førde kirke, Gro Anthun for tilgang til dette flotte instrumentet.
         

Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Under dette ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

 
 
Ryggpositiv(1) Hovedverk (2) Svellverk (3) Pedalverk
Singend Gedack 8' Prinzipal 8' Koppelflöte 8' Subbass 16'
Spitsflöte 4' Rohrflöte 8' Viola da gamba 8' Prinzipalbass 8'
Prinzipal 2' Oktave 4' Oktavflöte 4' Pommer 8'
Glöcklein 1' Gedaktflöte 4' Schweizerpfeife 2' Choralbass 4'
Zimbel II-III Faq Nasat 2 2/3' Sesquialter II Faq Nachthorn 2'
Vox Humana 8' Oktave 2' Scharf III Faq Pedalmixtur IV  2 2/3'
    Mixture IV Faq Dulcian 16' Posaune 16'
    Trompete 8' Hautbois 8' Clarine 4'
               
Tremulant       Tremulant      
               
               
Kopler for hånd og pedal            
Mekaniske kopler              
Hovedverk - Ryggpositiv   Hovedverk - Svellverk          
Pedalverk - Ryggpositiv   Pedalverk - Hovedverk   Pedalverk - Svellverk      
               
               
Generalcrescendo       Klaveromfang C - G5    
        Pedalomfang C - F3    
               
Tilbake til instrumentsiden.            
               
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2016 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909