Gjøvik Kirke

Tilbake til instrumentsiden.

Informasjon om kirken:

Gjøvik Kirke er en langkirke oppført i tre. Den er i dag godkjent for 500 personer, mot opprinnelige 650 personer. Kirken ble tegnet av Jacob Wilhelm Nordan og sto ferdig til innvielse
1. november i 1882. Da Gjøvik ble skilt fra gamle Vardal kommune endte det opp med at Hunn Kirke fra 1821 havnet utenfor kommunegrensen. Selv om det forelå en avtale med Vardal om bruk av Hunn kirke ble det etterhvert bestemt at Gjøvik skulle få en ny kirke finansert med gavebidrag under betingelse at kirken fra 1821 ble revet og gamle materialer ble gjenbrukt. Kirken er bygget i nygotisk stil med hvitt eksteriør og gulbrunt som kontrast på alle hjørnepunkter og bærende strukturer. Det er ikke egen kirkegård ved kirken, men foran kirkens inngangsparti i vest er det anlagt en park med et monument over misjonæren Paul Olaf Bodding. Kirken har blitt endret/restaurert i 1927 og i 1960

Kirkens instrumenter:

Dagens hovedorgel sto ferdig i 2008. Det ble levert av Norsk Orgelverksted i Snertingdal i samarbeid med Åkerman & Lund i Sverige. Det nye orgelet erstattet et 40 stemmers orgel som ble levert av Steinmeyer i 1960, men som rett og slett ble skadet av oppvarmingen i kirken. Steinmeyerorgelet viste tegn til skader allerede etter tre år, siden det ble bygd til kalde og fuktige kirkerom, mens Gjøvik Kirke alltid har holdt god temperatur. I tillegg står det i kirken et piano, et cembalo og et lite kororgel med 4 stemmer, som er 8', 4', 2' og en ters 1 3/5'. Kirken er et populært konsertlokale og har med sitt nye orgel fått et mektig instrument på galleriet.
 

Mine tanker om orgelet:

Jeg hadde fått tid etter gudstjenesten søndag. Da jeg møtte i kirken hadde jeg jo forventet en gudstjeneste orgelmusikk, men her var det kun preludie og første salme hvor orgelet ble brukt. I tillegg var det oppstått en situasjon slik at kantor, Vidar Fredheim, måtte spille i en annen kirke, slik at det var en annen musikker som spilte i gudstjenesten. Vedkommende var helt grei med piano og gitar, men fremførelsen på orgel var litt livløs og kjedlig presentasjon, både klanglig, stemmeoppsett og teknisk fremført. Det var i tillegg en gudstjeneste hvor toåringer sto i sentrum. Opplegget var helt ok, og veldig godt tilrettelagt barna. For meg, som håpet å få et inntrykk av orgelet, var det derimot lite spennende. Det var en liten glipp i kommunikasjon, så jeg ble veldig usikker da Vidar ikke var tilstedet fra start, men fikk heldigvis forklaring av kirketjener, og hadde akkurat begynt ved orgelet da han dukket opp og gav meg noen instruksjoner på orgelets elektroniske systemer.

Med spillepult vent ut mot rommet og plassert helt inn mot orgelhuset, under midtre pipebalkong, (mitt uttrykk), var det litt spennende om jeg oppfatter lydbldet som slik som jeg regnet med det ville være i rommet. Men etterhvert har jeg lært noen enkle triks med opptakeren, og med tilbakeføring av lydsignalene fikk jeg raskt dannet meg et bilde av orgelets grovere sider. Et orgel fyllt med spennende stemmesammensetninger, både i det svake og til det sterke og storslagne. Orgelet var desverre noe ustemt i rørverket, men ikke mer enn at det gikk greit å bruke de fleste stemmer og funksjoner allikevel. Spillepulten er av den typen jeg foretrekker, med terasseoppbygning for registertrekkene, som er sortert slik at registertrekk tilhørende hvert verk er plassert på samme høyde. Hjelpesystemene/barkermaskinene gjorde koblingen av manualene til en lek, selv med mange stemmer i bruk. Svellverkets og positivets svellfunksjon var lett å operere med pedalene, og hadde grei crescendo effekt. Når det gjelder general-crescendo funksjonen liker jeg bedre at denne blir styrt med valse/rulle fordi jeg til stadig forvekslet den med pedalen for svellverket.

Klangen i orgelet er god og jeg er blitt veldig glad i orgeler hvor de har fått plass til en 32' subbass eller untersatz. En stemme som mer føles, enn høres, men som gir noe ekstra til pedalstemmene. Orgelet har flere gode solostemmer. Jeg ble rask glad i obo 8' i svellverk med tremulant, men også Corno 8' og clarinett 8' i positiv var fine stemmer som lett lot seg bruke i solo med svakere stemmer i et andre verk som understemmer. Trompetstemmene i både hovedverk og svellverk føltes også som gode register med kraft og fyllde, brukte hovedverks trompet som solo i en fremføring av 'ved regnbuens fot', og likte den godt. Så videre til en stemmekombinasjon jeg liker godt i orgeler, nemlig strykerstemmer med en svevestemme, i dette tilfellet, viola 8' og voix celeste 8', gjerne supplert med salicional 8'. Denne kombinasjonen syns jeg er godt sammensatt i de fleste orgeler jeg har spilt på, og dette orgelet var ikke noe unntak, stemmekombinasjonen var akkurat slik jeg liker den. Å bygge opp principalstemmene i hovedverket i en gradvis crescendo under en improvisasjon var gøy. Gode sterke stemmer, startet med 16' og 8' med 32' og 16' i pedal, med pedal koplet til hovedverk. Gradvis la jeg inn 4' og 2' stemmene, før jeg endte opp med mixtur og la til en 16' rørstemme. I opptaket, Improv 14, hadde jeg også koplet inn positiv og benyttet enkelte fløytestemmer.
God cornet mixtur i både hovedverk og positiv, kraftig rauschkvint mixtur i svellverk. Dette orgelet var spennende og godt å spille på, og tiden fløy fort, jeg rakk knapt å sette meg ned før jeg måtte dra. Men det kommer heldigvis flere muligheter til å bli bedre kjent med det mektige instrumentet på galleriet i Gjøvik Kirke.

Siden det sto et lite kororgel fremme ved prekestolen, måtte jeg jo prøve det og. Orgelet, som ble levert av Åkerman & Lund, har et manual og pedal permanent koblet til manual. I tillegg var det svell-luker operert med kne. Dette orgelet hadde vært en drøm å hatt hjemme. Noen mangler har det jo for å kunne fungere fullt ut som øvingsorgel, dvs. kun et manual er til tider problem om man jobber med stykker med solostemmer, men lyden og klangen fra instrumentet var veldig god. Et flott lite instrument.


Lydopptak

Gud skapte lyset En fin salme skrevet av Per Tveit fra Sandefjord. Norsk Orgelverksted /
Åkerman & Lund
Gjøvik Kirke
ZOOM H4n 12.10.2014
Improv 13 - Lyd og stemmeprøve
Kororgel

Dette er ren improvisasjon og stemmeprøving fra kororgelet i Gjøvik Kirke
 
Åkerman & Lund
Gjøvik Kirke
ZOOM H4n 12.10.2014
Improv 14 - Lyd og stemmeprøve
Hovedorgel
Dette er ren improvisasjon og stemmeprøving fra hovedorgelet i Gjøvik Kirke. Norsk Orgelverksted /
Åkerman & Lund
Gjøvik Kirke
ZOOM H4n 12.10.2014


Kilder: Kantor Vidar Fredheim
           http://gjovik.kirken.no/
           Diverse kilder
         

Stor takk til kantor i Gjøvik Kirke, Vidar Fredheim for tilgang til dette flotte instrumentet.

Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Under dette ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

 
Hovedverk (1) Positiv i svell (2) Svellverk (3) Pedalverk
Principal 16' Bordun 16' Gemshorn 8' Subbas 32'
Principal 8' Principal 8' Hohlfløyte 8' Principal 16'
Gamba 8' Fugara 8' Salicional 8' Violon 16'
Flute harmonique 8' Flute traversiere 8' Violin 8' Subbas 16'
Dobbelfløyte 8' Gedakt 8' Voix Celeste 8' Violoncelle 8'
Oktav 4' Flute harmoniqiue 4' Gamba 4' Gedakt 8'
Echofløyte 4' Octavin 2' Flute Oktaviante 4' Oktav 4'
Kvint 2 2/3'  (3') Cornet III 3 kor Waldfløyte 2' Basun 16'
Oktav 2' Corno 8' Rauschkvint II-III 2-3 kor Fagott 16'
Mixtur IV 4 kor Clarinet 8' Trompet harmonique 8' Trompet 8'
Cornet IV 4 kor     Obo 8'    
Trompet 16'     Clairon 4'    
Trompet 8'            
               
    Tremulant   Tremulant      
               
Kopler for hånd og pedal            
Mekaniske kopler              
    Hovedverk - Positiv   Hovedverk - Svellverk  
        Positiv - Svellverk  
Pedalverk - Hovedverk   Pedalverk - Positiv   Pedalverk - Svellverk  
           
Oktavkopler for hånd          
Positiv superoktav   Svellverk suboktav      
           
           
Andre funksjoner.          
Barkermaskiner for manualverk   General crescendo   Klaveromfang C - G5
        Pedalomfang C - F3
Tilbake til instrumentsiden.          
               
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2014 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909