Paulus kirke i Oslo

Tilbake til instrumentsiden.

Informasjon om kirken:
Paulus kirke sto ferdig i 1892 og ligger ved Paulus' plass i Oslo. Det er en langkirke bygget i teglstein med murteknikk. Den har ca. 500 plasser og ble tegnet av arkitekt Henrik Bull. Kirken har små korsarmer og et relativt grunt kor. Kirken har blitt restaurert flere ganger, senest i 2017.

Kirkens orgelhistorie.
Det startet med et orgel levert av Hollenbach. I 1947 instrumentet restaurert og utvidet av J. H. Jørgensen og det ble bygget ny spillepult. Etterhvert som årene gikk opplevde instrumentet, som de fleste instrumenter fra denne perioden at teknikken begynte å svikte. I 2010 ble et stort arbeid utført av Karl Schucke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH. Orgelet ble demontert og alt ble gått igjennom. Fasaden ble endret etter en tegning av Jørgensen sent på 1930tallet, kirken fikk nå endelig fasaden den var tiltenkt. Den gamle spillepulten Jørgensen leverte på 1940 tallet er regnet som verneverdig og ble grundig restaurert slik at alle funksjoner igjen er gjenopprettet. I tillegg bygget Schucke en mobil spillepult med alle dagens moderne hjelpemidler.
 

Mine tanker om orgelet:
Første besøk: 18. oktober 2019

Kommende

Lydopptak

Blott en dag   K. Schucke
Paulus Kirke, Oslo
ZOOM H4n PRO 18.10.2019
Den hellige stad   K. Schucke
Paulus Kirke, Oslo
ZOOM H4n PRO 18.10.2019
Fanfare   K. Schucke
Paulus Kirke, Oslo
ZOOM H4n PRO 18.10.2019
Glade jul   K. Schucke
Paulus Kirke, Oslo
ZOOM H4n PRO 18.10.2019
Improv 53   K. Schucke
Paulus Kirke, Oslo
ZOOM H4n PRO 18.10.2019
Prosjekt 5   K. Schucke
Paulus Kirke, Oslo
ZOOM H4n PRO 18.10.2019


Kilder: Kantor Per Kristian Amundrød
           https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/paulus-sofienberg
           https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/paulus-sofienberg/paulus-kirke/orgelet-i-paulus-kirke/
 

Stor takk til kantor i Paulus kirke, Per Kristian Amundrød for tilgang til dette flotte instrumentet.
         

Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Under dette ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

 
   
Hovedverk ( 1 ) Positiv i svell ( 2 ) Svellverk ( 3 )
 
Principal   Gemshorn 16' Principal 8'
Bourdon   Geigen-principal 8' Soloflöyte 8'
Principal   Gedackt 8' Viola d'amore 8'
Soloflöyte    *   Gemshorn 8' Voix Célèste 8'
Hohlflöyte   Salicional 8' Flûte Traverso 4'
Dolce   Kvintatön 8' Flûte Pastorale 4'
Oktav   Vox Retusa 8' Piccolo 2'
Rörflöyte   Fugara 4' Kornett 5 - fag
Oktav   Spissflöyte 4' Sesquialtera 2 - fag
Kvint   Schwiegel 2' Frenchhorn 8'
Mixtur   Sifflöyte 1' Fagott 16'
Trompet   Nasat 2 2/3' Oboe 8'
Fagott        Terz 1 3/5' Schalmey 4'
Oboe    Zimbel 4 - fag    
Schalmey   Cromorne 8'    
           
    Tremolo   Tremolo  
           
* Kun på galleriets spillepult          
           
Fjernverk ( 4 ) ** Pedalverk
 
Salicional 16' Akustisk 32'    
Flöyte 8' Kontrabass 16'    
Viola d'amore 8' Voilonbass 16'    
Voix Célèste 8' Subbass 16'    
Fjernflöyte 4' Gemshorn 16'    
Flageolett 2' Cello 8'    
Cymbel 3 - fag Gemshorn 8'    
Horn 8' Koralbass 4'    
    Gemshorn 4'    
    Basun 16'    
    Fagott 16'    
    Oboe 8'    
    Schalmey 4'    
    Singend Kornett 2'    
           
** Eget manual kun på galleriets spillepult        
           
           
Normalkopler for hånd og pedal        
Hovedverk - Positiv   Hovedverk - Svellverk   Hovedverk - Fjernverk  
Positiv - Svellverk   Positiv - Fjernverk   Svellverk - Fjernverk  
Pedal - Hovedverk   Pedal - Positiv   Pedal - Svellverk  
Pedal - Fjernverk          
           
Super og subkopler for hånd og pedal      
Superkoppel - hovedverk   Superkoppel Positiv   Superkoppel Svellverk  
Superkoppel - Fjernverk   Superkoppel Hovedverk - Positiv Superkoppel Hovedverk - Svellverk
Superkoppel - Positiv - Svellverk Superkoppel Pedal - Svellverk    
           
           
           
Funksjoner Jørgensens spillepult på galleri:   IV/P  
Andre funksjoner          
4 frihåndskombinasjoner   4 Pedalkombinasjon uavhengig.   Håndr. ut  
6 farvegrupper   Rørverk av/på   Mixturer av/på  
5 kollektiver. (P.P)-(P)-(M.F)-(F)-(Tutti) 16' stemmer av/på   Normalkoppler  
Generalcrescendo       Generalkoppler  
Avstiller for normalkobler, oktackopler og pedal under generalcrescendo    
        Klaveromfang C - G5
        Pedalomfang C - F3
           
           
Funksjoner K. Schucke mobil spillepult fra 2010: III/P  
Elektronisk setzersystem med drøssevis av kombinasjoner.   Klaveromfang C - C6
Crescendovalse   Indikatorer for svelldørers posisjon Pedalomfang C - F3
Fjernverk har ikke eget manual med kobles til et av de tre andre.          
               
Tilbake til instrumentsiden.              
               
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2019 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909