Såner kirke

Tilbake til instrumentsiden.

Informasjon om kirken:

Såner kirke sto ferdig i år 2000. Den er bygget i mur og erstattet en kirke fra 1880 som ble påtent og brant ned i 1995. Kirken har 200 sitteplasser i skipet, og totalt 320 plasser med galleri og siderom. Kirken har en moderne stil. Våpenhuset er åpent helt opp til under klokkene i tårnet, og i dette rommet finnes det bilde og modell av den forrige kirken.

Orgelet ble levert av Ryde & Berg og sto ferdig i 2001

Mine tanker om orgelet:
Første besøk: 26.01.2017

Tanken på å besøke dette orgelet kom først etter et innspill fra min onkel, som bor i Østfold. Det var også han som ordnet kontakt med kantor i kirken. Orgelets disposisjon var lett å finne på hjemmesidene til Ryde & Berg. Uten andre innspill hadde jeg ikke mange forventninger til hvordan instrumentet skulle være, men disposisjonen virket lovende.

Kirken ligger fint plassert i landskapet og er med sin moderniserte stil, med store glassflater i fronten av tårnet og i kortendene av skipet et stilig bygg. Innvendig er den også en moderne variant, med et spesielt alterbord og lys atmosfære. Rommets klang er god, og orgelet har mange gode stemmer. De to manualverkene utfyller hverandre godt og har mange fine stemmer. Med sine 21 stemmer har det en del muligher for variasjon, selv om jeg savnet et par ting. Orgelet har fyldig principal i begge verk og til og med principal 16' i hovedverk. Svellverket har fløytestemmer i 8', 4' og 2'. Det er flott klang i fløytene og rommet gir igjen slik at det blir gøy å leke med klang og farge i musikkbildet. Det er også en fin vox celeste kombinasjon i svellverk. Denne lar seg fint utvide med rørfløyta.

I hovedverket er det kun 8' fløytestemmer. Men Rørfløyte 8' sammen med Principal 2' gav en fin effekt i samspill mot svellverket. Den rene klare principaloppbygningen er kraftig og bærende, mixturen legger seg fint som en liten spiss over det hele og med pedalets gode bass vil jeg tro det er et godt orgel til tjenester. Trompetstemmen i hovedverket var god, men det var et par toner som kom tregt. Pedalets rørstemme hadde mye å gi, og kunne virke litt dominerende fra orgelkrakken. På opptaket hørtes det noe bedre ut, men jeg prøvde også å kople pedal til svellverk og bruke oboestemmen i bass, noe som hadde en flott funksjon.

Spillepultens oppbygning var god, med enkel oversikt, fotbetjente kobler og svellpedal. Jeg syns trakturen var god, men noen ganger litt treg i retur, slik at det krevde litt tankegang og markerte stopp om det var på samme tone. Orgelet var alt i alt en positiv opplevelse og jeg er glad jeg tok turen. Et flott instrument på mange måter.


Lydopptak
 
Gje meg handa di, ven Hadde håpet på et par gode lydopptak. Dessverre fant jeg en defekt på opptageren, som gjorde at jeg måtte bruke mobilen. Det har vært en stund siden jevn øving, så det ble noen gjengangere. Ryde&Berg
Såner kirke
Mobilopptak 26.01.2017
Amazing Grace Ryde&Berg
Såner kirke
Mobilopptak 26.01.2017
Improv 30 Improv, lyd og stemmeprøve. Tre deler i samme opptak. Ryde&Berg
Såner kirke
Mobilopptak 26.01.2017

Kilder: Kantor Tatiana Grushina
          
http://ryde-berg.no/orgel 
           http://vestby.kirken.no/ 
 
 

Stor takk til kantor i Såner kirke, Tatiana Grushina for tilgang til dette flotte instrumentet.


Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Nederst ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

 
   
 
Hovedverk Svellverk Pedalverk Ryggpositi  
Principal 16' Principal 8' Subbass 16'
Principal 8' Gedakt 8' Oktavbass 8'
Rørfløyte 8' Gamba 8' Oktav 4'
Vox Candida 8' Voce Celeste 8' Bassun 16'
Oktav 4' Oktav 4'    
Kvint 2 2/3' Rørfløyte 4'    
Oktav 2' Waldfløyte 2'    
Mixtur V Oboe 8'    
Trompet 8'        
           
           
    Tremulant      
           
           
           
Kopler    
Pedal - Hovedverk   Pedal - Oververk   Klaveromfang C - G5
Superoktav: Pedal - Svellverk   Hoved - Oververk   Pedalomfang C - F3
Tilbake til instrumentsiden.          
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2017 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909