Søm kirke

Tilbake til instrumentsiden.

Informasjon om kirken:

Søm kirke er en arbeidskirke, bygd i rød teglstein. Bygningen ble innviet 28. november 2004. Kirkerommet har 400 sitteplasser, men kan utvides til totalt 600 plasser ved å åpne store dører ut til det såkalte kirketorget. I tillegg er det kontorer, møterom og aktivitetsrom i bygget. Kirken har mange glassmalerier. Blant annet et som strekker seg opp fra bak alteret, og går over hele taket ned til hoveddørene inn til kirkerommet.

Kirkens orgel er levert av Bruno Christensen og sønner, og sto ferdig i 2004.


Mine tanker om orgelet:
Første besøk: 29. juni 2018

Å besøke Søm kirke var et forslag fra Andrew Wilder etter et besøk i Domkirken i Kristiansand. Det skulle riktig nok ta en stund før det ble mulig å få til et besøk, men omsider fikk jeg det til. Og selv om det var ferietid ble det ordnet med avtale slik at jeg fikk tilgang. En annen organist som øvde måtte vike plassen, og jeg fikk ta instrumentet i bruk. Orgelets fasade er flott å se på, i sin dyp blå farge med blanke fasadepiper. Høyreist og stilfullt.

Instrumentet har mange muligheter. Og veldig godt stemmeutvalg med tanke på hva jeg liker i et instrument. Klangen og rommets klang passet også veldig godt sammen. Det første jeg merket meg, var at spillemekanikken var veldig god og behagelig å spille på. Dette er andre orgelet jeg har kommet over, som har koplingsmanual istedet for internt koppel. En fin funksjon som gir flere muligheter enn ved den mer vanlige hoved til svellverk interne koppelet. Registertrekkenes posisjoner er plassert ryddig og fint på hver side. Det tok kort tid å bli kjent med plassering og dermed bli kjent med orgelet. Den høye fasaden gir et godt lydbilde fra orgelbenken. Pedaltårnets plassering ved siden av gir også et godt bilde av bassens balanse mot hoved og svellverk.

Instrumentet har mange gode stemmer og en fyldig, varm klang. En flott stryker kombinasjon hvor det i tillegg til 8. fots stemmene også er en 4. fots stemme. Svellverkets fløyter er fine, men savnet kanskje en litt rundere rørfløyteaktig stemme i 8. fots utgave. Oboen er veldig fin, og fungerer godt med tremulanten. I hovedverket finnes kraften i form av prinsipalstemmene i tllegg til fløytene, samt cornet, mixtur og trompet. Trompeten syns jeg kanskje virket litt svak, men med god klang og klar lyd. Prinsipalstemmene har mye fylde og rommets klang gjør det lett å drømme seg bort. Både i det svake og det kraftfulle er det gøy å spill. Mixturene både i hovedverk og svellverk passer godt inn mot de andre stemme i verket og cornetstemmen i hovedverk er fyldig og bløt i klangen. Pedalverket er ganske enkelt med sine tre stemmer, men med kopler og superoktavkoppel til svellverk er det nok. Jeg likte at basunen ikke var så veldig dominant.

Det er nok mye mer som kunne vært sagt om dette instrumentet, men jeg hadde begrenset tid, da jeg skulle reise videre. Instrumentet er absolutt verdt et nytt besøk, om det skulle passe ved en annen anledning. Et flott instrument med mange gode kvaliteter. En behagelig spillepult og et spesielt rom.
 

Det er alltid gøy med tilbakemeldinger, særlig for en amatørmusiker. Det var flere folk som holdt på i kirken, og mange gode tilbakemeldinger.


Lydopptak
 
Fanfare Min egne fanfare. En god indikasjon på forskjellen på de forskjellige orglene. Bruno Christensen og sønner.
Søm Kirke
ZOOM H4n 29.06.2018
Gje meg handa di, ven En melodi som alltid vil være spesiell for meg, og som har/sikkert vil fortsette å dukke opp ofte på mine orgelopptak. Bruno Christensen og sønner.
Søm Kirke
ZOOM H4n 29.06.2018
Ved regnbuens fot Mitt tredje prosjekt. Bruno Christensen og sønner.
Søm Kirke
ZOOM H4n 29.06.2018
Improv 33 Dette er ren improvisasjon og stemmeprøve. Bruno Christensen og sønner.
Søm Kirke
ZOOM H4n 29.06.2018

Kilder: Kantor Reidar Skaaland
           Tidligere domkantor Andrew Wilder
           www.bruno-christensen.dk/referencer/udpluk-af-1-2-manualer/soem-kirke-v-kristiansand-norge/  
           http://www.randesund.no/

Stor takk til kantor Reidar Skaaland, for tilgang til dette flotte instrumentet.


Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Nederst ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

   
   
   
Hovedverk Svellverk Pedalverk Ryggpositi
Bordun 16' Gedakt 8' Subbas 16'
Principal 8' Salicional 8' Gedakt 8'
Rørfløjte 8' Vox Celeste 8' Basun 16'
Oktav 4' Salicet 4'    
Spidsfløjte 4' Gedaktfløjte 4'    
Nasat 2 2/3' Nathorn 2'    
Oktav 2' Quint 1 1/3'    
Terz 1 3/5' Mixtur 3-4 kor    
Mixtur 4-5 kor Obo 8'    
Trompet 8'        
           
Tremulant   Tremulant      
           
Normalkopler    
Pedal - Hovedverk   Pedal - Svellverk   Klaveromfang C - G5
    Hoved - Svellverk   Pedalomfang C - F3
Superoktav, Pedal - Svellverk          
           
           
           
           
Tilbake til instrumentsiden.          
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2015 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909