Tangen kirke, Drammen.

Tilbake til instrumentsiden.

Informasjon om kirken:

Tangen kirke er en langkirke bygget i oppmurt teglstein. Den sto ferdig sommeren 1853, men grunnet en sykdomsepedemi ble den ikke innviet før 25. januar 1854. Bygningen erstattet en tidligere kirke bygget i korsform, lignende Strømsø kirke og gamle Bragernes kirke.

Dagens orgel, september 2018, sto ferdig i 1952 og ble levert av J. H. Jørgensen. Det har 48 stemmer hvorav en del er transmisjoner/unitstemmer. Orgelet blir om kort tid demontert og et nytt orgel skal bygges bak den gamle fasaden. Det nye instrumentet blir levert av Gebr. van Vulpen fra Nederland og ser ut til å få 28 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.


Mine tanker om orgelet:
Første besøk: 11.09.2018

Nok et besøk i Drammen, etter litt epostkontakt med kantor Anders i Bragernes kirke kom det frem at det jo var verdt å prøve orgelet i Tangen kirke før det ble revet. Jeg fant orgelet i filmen 11 orgler i Drammen og tenkte at det må være moro med et besøk. I epostene fikk jeg også vite at prosessen med å skifte ut orgelet var i gang, og siste informasjon var at det blir revet høsten 2018. Derfor var det jo litt hast å få til dette før det ble for sent.

Orgelets strømstyring er todelt. Lufttilførselen kontrolleres med motorbryter vedsiden av spillepulten, men for å gi selve spillepulten liv, må man dypt inn i orgelets indre. Spillepultene fra datidens mer avanserte orgler er et imponerende syn. Med vipper for registertrekk, 3 frihåndskombinasjoner, kollektiver, avstillere og indikatorer. Det er noe ganske annet enn dagens enkle løsninger med kombinasjonssystem, hundre eller tusenvis av kombinasjoner lagret med et enkelt trykk. Det er riktignok ikke første gang jeg er borti en slik spillepult. Dette orgelet ble allerede i 2006 undersøkt og konkludert ikke bevaringsverdig. I 2010 falt store deler av orgelet ut, og sommeren 2011 ble det utført en nødreparasjon slik at levetiden ble forlenget med enda noen år. I dag fungerer det meste, om enn enkelte funksjoner dårlig. Blant annet ville ikke frihåndskombinasjon 2 og to av kollektivene henge inne om pedalen ble presset. Forte kollektivet var litt til og fra. Jeg prøvde dette i tredje improv opptak, men måtte presse inn mezzo forte og forte konstant mens jeg spilte. Heldigvis virket alt av stemmer, selv om det var noen stumme piper eller hylere. Dette var ikke helt uventet. Jeg fikk likevel et godt inntrykk av instrumentets tidligere storhet.

Jeg tror det er første gang jeg har merket så tydlig at det har vært transmisjoner mellom hovedverk og svellverk. Dette merket jeg spesielt godt når jeg skulle prøve cornet kombinasjon i svellverket med tremulant og hadde en kombinasjon med blant annet Blockfløyte 4' i hovedverket. Sistnevnte er "lånt" fra svellverket og fikk dermed tremulantfunksjon i hovedverks kombinasjon. Denne teknikken med å låne for å gi flere stemmer har en del fordeler, men også ulemper som i dette tilfellet. Jeg er ikke sikker, men det ser ut til at positivet er helt eget, ellers er det lånt litt både her og der. Blant annet har både hovedverk og pedal fått låne de tre rørstemmene i svellverket. Pedalet har også en basun 16', og det er jo ikke uvanlig at pedalet låner en rørstemme i svellverket. Jeg likte spillepulten, og selv om den teknisk var litt treg var den behagelig å spille på. Orgelet har mange fine stemmer også. Mye av orgelet, vindlader og labialpipene er levert av E. F. Walcker & Cie.

Rørstemmene var i større eller mindre grad ustemte. Men jeg fikk godt inntrykk av oboen i svellverket, kromhorn i positiv og trompeten i hovedverk. Trompeten ble brukt i fanfaren, og jeg syns den var godt balansert inn i lydbildet. Jeg følte at basunen i pedal virket temmelig kraftig der jeg satt. Men etter å ha hørt opptakene, så syns jeg også den var flott i lydbildet. Selv med dobbel oktav som i avslutningen på tredje del av improv. Principalstemmene synger bredt og godt med en flott klang, særlig principal 8' var fremtredene. Det var også et par av fløytene likte jeg veldig godt. I svellverkets cornetkombinasjon ble jeg litt lurt av de to ulike 2' stemmene, så i mitt opptak ble denne litt tydelig. Men ellers virket den myk og behagelig i ørene. Jeg savnet derimot en strykerkombinasjon i svellverket. I pedalet var det nok av valg, og helt opp til 2'+1' stemmer, en ganske god løsning for å bruke pedalet litt mer melodisk uten å koble mot andre verk.

Det skulle vært moro å fått prøvd dette instrumentet på høyden av dets glansdager, men det var absolutt verdt å ta turen. Det er nok mer som kunne vært sagt, men dette er de inntrykkene jeg sitter igjen med. Det er kun få dager igjen før orgelets siste tone synges ut igjennom det slitne systemet av vindlader, kontrollert av gårsdagens teknikk. Men det skal bli spennende å se hva slags instrument som står ferdig i 2020. Kirkens gjenklang er god nok, så det er stor sannsynlighet for at kirken om et par år fylles av vakre toner på nytt.Lydopptak
 
Blott en dag En flott melodi, og her med rørstemme i andre vers. Krumhornet i 2 manual. J. H. Jørgensen
Tangen kirke, Drammen
ZOOM H4n 10.09.2018
Fanfare Min egen fanfare, denne gangen på orgelet i Tangen kirke i Drammen, få dager før det blir demontert for å gjøre plass til et nytt instrument. J. H. Jørgensen
Tangen kirke, Drammen
ZOOM H4n 10.09.2018
Gud skapte lyset. Musikk skrevet av Per Tveit fra Sandefjord. J. H. Jørgensen
Tangen kirke, Drammen
ZOOM H4n 10.09.2018
Improv 42, del 1 Flere ulike opptak med lyd og stemmeprøver. Dessverre pågikk det arbeid nede i kirkerommet som gav en del støy. Har allikevel valgt å publisere da det ikke kommer flere anledninger til å prøve dette instrumentet før det demonteres. Del 1 er mest de svakere og ulike sidene i orgelet. Del 2 har jeg brukt mer kraft og nærmest fullt orgel i starten og slutten.

Del 3 har jeg brukt orgelets 4 styrkekollektiver fra piano og opp til tutti, dvs alle stemmer inne.

J. H. Jørgensen
Tangen kirke, Drammen
ZOOM H4n 10.09.2018
Improv 42, del 2 J. H. Jørgensen
Tangen kirke, Drammen
ZOOM H4n 10.09.2018
Improv 42, del 3 J. H. Jørgensen
Tangen kirke, Drammen
ZOOM H4n 10.09.2018

Kilder: Kantor i Bragernes kirke Anders Eidsten Dahl
           Orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes
           http://www.drammen.kirken.no/34586/505/34677-61912.html
           Nytt orgel: http://www.vulpen-orgel.nl/en/romantic-organ-drammen--nw-  

Stor takk til kantor i Bragernes Kirke, Anders Eidsten Dahl som ordnet tilgang til instrumentet.

Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Nederst ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

   
Over: Deler av pipeverket. Jeg antar det er positivet foran svellverket.
Under: Magasinbelgen. Vektet med stein
Over: I midten er rørstemmene fremst i rekken av piper i pedalverket.
Under: Hovedverket.
 
 
 
Hovedverk (1) Positiv (2) Svellverk (3) Pedalverk
Quintade 16' Trægedackt 8' Quintade 16' Principal 16'
Principal 8' Principal 4' Træprincipal 8' Subbass 16'
Rørfløyte 8' Rørgedackt 4' Spissgamba 8' Quintade 16'
Quintade 8' Quintatøn 2' Gedackt 8' Oktavbass 8'
Oktav 4' Nasat 1 1/3' Quintade 8' Quintade 8'
Blockfløyte 4' Cymbel 3 fag Principal 4' Koralbass 4'
Oktav 2 2/3' Krumhorn 8' Blockfløyte 4' Percus. 2' + 1'
Rørquint 2'     Kvint 2 2/3' Basun 16'
Mixtur 4 fag     Octavin 2' Fagott 16'
Trompet 8'     Waldfløyte 2' Oboe 8'
Fagott 16'     Ters 1 3/5' Skalmei 4'
Oboe 8'     Siffløyte 1' Singend Kornett 2'
Skalmei 4'     Mixtur 5 fag    
        Fagott 16'    
        Oboe 8'    
        Skalmei 4'    
               
    Tremolo II   Tremolo III      
      Tremolo unit      
             
Normalkopler for hånd og pedal            
               
Hovedverk + Positiv   Positiv + Svellverk   Hovedverk + Svellverk      
Pedal + Hovedverk   Pedal + Positiv   Pedal + Svellverk      
               
Spillerhjelpemidler              
Frihåndskombinasjon Diverse avstillere: Klaveromfang C - C6
Generalcrescendo P.PED UT,   HDR. UT,   T.ST UT,   MIXT ut. Pedalomfang C - G3
4 forhåndsinnstilte kollektiver. P-mF-F-Tutti          
           
Tilbake til instrumentsiden.          
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2018 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909