Modelltog

www.magnus-hagtvedt.com 

   
      Sidenavigering      
Forside Om meg Tegningarkiv Min musikalske verden Instrumentene Musikkbibliotek Modelltog Kontakt
             
      Modelltog - Oversikt      
  Prosjekt 1 - Märklin Z skala i salongbord. Prosjekt 2 - Märklin Z Diorama/display Prosjekt 3 - Märklin H0  
      Forside - Prosjekt 2      
    Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4   Togsett
Prosjekt nr. 2 er på mange måter et underprosjekt av prosjekt nr. 1. Men samtidig har det flere funksjoner som etterhvert har gjort dette til et større prosjekt enn først tenkt.

Det er etterhvert blitt fire tanker eller planer, som skal realiseres i dette prosjektet.

1: Etterhvert som jeg har fått flere vogner og lokomotiver, er dette blitt plassert i en åpen hylle for utstilling. Dette er ikke helt ideelt, da særlig lokomotivene med mange bevegelige og små deler står ubeskyttet mot støv. De to diorama-rommene skal få en for for filt som tetning mot glassdørene for å gjøre det støvtørt.

2. Da det stadig kommer nye nytt og spennende på markedet av både vogner og lokomotiver, er det også fare for at jeg kommer til å kjøpe mer rullende materiell enn det er plass til på banen i salongbordet. Denne banen er beregnet for 3 vognsett i parkering og 2 - 3 vognsett ute på hovedbanen. Det er også beregnet for 4 parkerte lok og 3-4 lok ute på hovedbanen.
I dioramaet vil det derfor bli minst én hylle med retteskinnelengder helt tett for oppbevaring. I tillegg blir det noen lokomotivskinner i en eller annen løsning.

3. For å lære litt om landskapsbygging, skal venstre diorama bli et lite mini-landskap. Her skal det bli noen bygninger, litt fjell og forskjellig bakke, og med spor til et togsett.
I alle deler skal det være en form for belysning.

4. Siste plan er ganske ny. Jeg bestilte en såkalt loktestskinne. En platform med 6 ruller og en skinnebit for å teste lokomotivene. Dette var mest for bruk til å prøve ut lokomotivenes funksjon. Men etterhvert som tankene begynte å svirre, kjøpte jeg en trafo til for å ha dette som fast opplegg. I tillegg fant jeg ut at testskinnen skal monteres på en roterende platform. Å få til overføring av strøm og slikt blir litt utfordring, det samme blir det å få til en motor for å rotere plattformen. Men jeg har allerede begynt å finne løsninger.

Også dette prosjektet er delt inn i faser. Status
Fase 1: Er grunnarbeidet i hyllene hvor dioramaene bygges inn. I dette ligger også alt av treverksoppbygning, rammer og plater. Aktiv fase
Fase 2: Landskapsdioramet og vognoppbevaringen. Ikke påbegynt
Fase 3: Lokomotivoppbevaring og den roterende loktestskinnen, trafo og strømopplegg. Ikke påbegynt
Fase 4: Siste finpuss og fullføring av prosjektet. Ikke påbegynt
 
Togsett: Bilder av alt rullende materiell til banen. Dette er er underside nr. 8 i prosjekt 1.

Som med hovedprosjektet, prosjekt 1, har jeg heller ikke her planer når det gjelder tiden det skal stå ferdig. Men delvis fordi landskapet her er en prøve før hovedprosjektet og delvis for å få togmateriellet inn i støvtette rom, blir dette prioritert. Fase 1 og 2 i prosjekt 2 blir derfor fullført, før fase 4 i prosjekt 1 blir startet opp. Og når jeg først er så langt i prosjekt 2, så er de siste delene langt fra samme jobben å fullføre. Derfor regner jeg med at hele prosjektet blir fullført i relativt nær fremtid.
 
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2014 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909